0161 451216
ma-vr van 8u-17u
algemene informatie
privacyverklaring
Wilt u weten wat wij als praktijk doen met uw gegevens? Lees onze privacyverklaring

niet tevreden?
We vinden open communicatie erg belangrijk! Heeft u op- of aanmerkingen: bespreek ze met ons tijdens een afspraak. Als u het moeilijk vindt een klacht mondeling aan uw huisarts mede te delen, kunt u ons ook een bericht sturen. De arts zal dan contact met u opnemen om de klacht verder door te nemen.
Wij zijn aangesloten bij stichting klachten en geschillen eerstelijnszorg. Op de site www.skge.nl vindt u informatie hoe u bij deze klachtenregeling een klacht over uw huisarts kunt indoenen. Dit dient altijd schriftelijk te gebeuren via ons klachtenformulier. Download het klachtenformulier.

aanvraagformulier wijzigen gegevens
U als patiënt heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten aanvullen, corrigeren, verwijderen of af te schermen. Daarnaast heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van bepaalde gegevens. Beide zaken kunt u regelen via het aanvraagformulier medische gegevens. Download het aanvraagformulier

geneeskundige verklaring
Wij mogen als uw eigen arts geen "geneeskundige verklaring" afgeven, uitleg hierover vindt u in het document van de Artsenfederatie KNMG. Download het document

inzage medisch dossier
Per 1 juli 2020 heeft u als patiënt het wettelijke recht om uw persoonlijk medisch dossier elektronisch in te zien. U kunt hiervoor een afspraak maken bij de huisarts of we kunnen een uitdraai in pdf vorm voor u maken. Per 1 januari 2021 kan dit ook online doen via een persoonlijke gezondheidsomgeving.